pH Instellen

Instellen van de gewenste pH-waarde. Kaku1 zal nu geschakeld worden, mits deze via 'Timer1' ook is ingeschakeld.

Kaku 1 hoort bij timer 1, als die uitstaat zal co2 controller ook niet werken, dit is om co2 controller uit te schakelen in de nacht. Elke timer staat standaard hele dag uit.

In te stellen items:
Kaku 1
Co2 controller
Timer 1